Ασφάλεια Δεδομένων στην Φιλοξενία, Βέλτιστες Πρακτικές λειτουργίας στην Μετά-COVID Εποχή

Η συχνότητα κυβερνοεπιθέσεων κατά επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων, μπορεί να εξηγηθεί στο γεγονός ότι η βιομηχανία της Φιλοξενίας βασίζεται ευρέως στις πιστωτικές κάρτες ως μέσον πληρωμών.

Αυτό, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ενός hacker να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Επενδύοντας στην κατάλληλη ασφάλεια δεδομένων, μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο τον καταναλωτή, αλλά και την επιχείρηση από απώλεια μεγάλων ποσών εσόδων.

Ο κλάδος της Φιλοξενίας είναι μια από μεγαλύτερες βιομηχανίες που εξαρτάται κυρίως από ανθρώπους. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και resorts διαθέτουν μεγάλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές που επισκέφθηκαν το εστιατόριο ή το resort.

ΟΙ προσωπικές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί εκτείνονται από γενικές όπως ονόματα και τηλέφωνα, έως ευαίσθητες πληροφορίες όπως λεπτομέρειες τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών.

Επιπροσθέτως αυτών, οι βάσεις δεομένων στην βιομηχανία της φιλοξενίας τυγχάνει να είναι οι πλέον ευάλωτες σε παραβιάσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων στην ασφάλεια, έχει γίνει σε κλοπή στοιχείων ταυτότητας και στοιχείων πιστωτικής κάρτας.

Θέματα Ασφάλειας Δεδομένων στον κλάδο της Φιλοξενίας

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις Φιλοξενίας, διαθέτουν πολλαπλές βάσεις δεδομένων που συνήθως προστατεύονται και με κρυπτογράφηση.

Τα τρωτά σημεία στην ασφάλεια των δεδομένων στη Φιλοξενία, παρατηρούνται επίσης στους ακόλουθους τομείς:

 • Οικονομικοί περιορισμοί: Αυτό παρατηρείται κυρίως σε μικρότερες επιχειρήσεις που μόλις ξεκινούν ή σε επιχειρήσεις που έχουν σημειώσει πτώση στους επισκέπτες. Τα χαμηλά κεφάλαια δεν θα επιτρέψουν σε έναν ιδιοκτήτη να επενδύσει σε έναν ικανό σύστημα κυβερνοασφάλειας.
 • Πολλαπλοί ιδιοκτήτες: Οι μεγάλες επιχειρήσεις, σε αυτόν τον κλάδο, μπορεί να έχουν πολλούς ιδιοκτήτες ή δικαιοπάροχους. Καθένα από αυτά τα άτομα θα έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων σε πολλαπλές συσκευές και σημεία εισόδου. Ως εκ τούτου, ένας hacker μπορεί εύκολα να εισέλθει στον κεντρικό υπολογιστή.
 • Ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής: Η προαναφερθείσα εξάρτηση από κάρτες πληρωμής μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες διαρροής πληροφοριών. Ωστόσο, άλλες εικονικές μέθοδοι πληρωμής, όπως η online ηλεκτρονική πληρωμή και άλλες, μπορούν να δημιουργήσουν τη δυνατότητα για κυβερνοεπιθέσεις.
 • Διαδικασίες αποθήκευσης και διάθεσης πληροφοριών: Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και διατηρούν πληροφορίες που δεν απαιτούνται πλέον, με σωστό τρόπο. Αυτό οδηγεί στη συσσώρευση πληροφοριών, όπως δεδομένα πιστωτικών καρτών παλαιότερων καταναλωτών και πολλά άλλα.
 • Έλλειψη εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση του προσωπικού, και λόγω εποχικότητας, περιορίζεται στην πτυχή των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης. Ωστόσο, η εκπαίδευση των εργαζομένων για τη διεξαγωγή διαδικασιών για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στη Φιλοξενία, όπως η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων με τον σωστό τρόπο, υπολειτουργεί.
 • Τήρηση του νόμου: Δεδομένης της αύξησης των παραβιάσεων δεδομένων, τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τους νομοθέτες είναι ιδιαίτερα αυστηρά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ως εκ τούτου, η μη τήρηση αυτών των νόμων οδηγεί στο να πληρώνει κανείς μεγάλα πρόστιμα επειδή θέτει σε κίνδυνο τα δεδομένα των καταναλωτών.
 • Εσωτερικές Επιθέσεις: Ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος μπορεί να είναι δυνητικός hacker των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν αποθηκευμένα δεδομένα, καθώς θα είχε κίνητρο να πουλήσει ευαίσθητες πληροφορίες σε ανταγωνιστές, κυρίως. Ωστόσο, η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι μικρή.

Βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια δεδομένων στον κλάδο της Φιλοξενίας

Έτσι, σύμφωνα με τις πολλαπλές απειλές που έχουν αναφερθεί παραπάνω, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των δεδομένων του ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέτρα:

 • Σύστημα ανίχνευσης εισβολής (Intrusion Detection System): Αυτή η τεχνολογία αναλύει όλα τα συμβάντα που συνέβησαν στο εσωτερικό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα, για να ανιχνεύσει ύποπτες δραστηριότητες, εισβολές και επιθέσεις. Η λεγόμενη εισβολή, αναφέρεται στις προσπάθειες που χρησιμοποιούνται για τη στόχευση της διαθεσιμότητας ή της ακεραιότητας του συστήματος, που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα συστήματος και απώλεια δεδομένων.

Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής μπορούν να ενημερώσουν για τους ακόλουθους τύπους επιθέσεων:

 • Διαδικτυακές επιθέσεις (ο hacker συνδέεται στο σύστημα από το Διαδίκτυο ή τα εξωτερικά δίκτυα)
 • Εξουσιοδοτημένες (Authorized) επιθέσεις (οι χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι στο σύστημα προσπαθούν να βρουν τα τρωτά σημεία για να αποκτήσουν πρόσβαση στις ασφαλείς πληροφορίες ή εκείνοι που κάνουν κατάχρηση των προνομίων για να αποκομίσουν τυχόν όφελος).
 • Διαδικασία κρυπτογράφησης (Encryption Procedure): Ένα από τα πιο δημοφιλή μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν τις παραβιάσεις δεδομένων και να ελαχιστοποιήσουν την είσοδο των περισσότερων επιθέσεων hacking είναι η κρυπτογράφηση. Βασικά, αυτή είναι μια διαδικασία μετατροπής των πληροφοριών, ώστε να είναι αδύνατο να ληφθούν.

Για την ασφάλεια του ξενοδοχείου, η κρυπτογράφηση γίνεται μια τέλεια μέθοδος για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, η οποία είναι κρίσιμη            όχι μόνο για τα συστήματα διαχείρισης και εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου αλλά και για τους επισκέπτες και τους επισκέπτες.

 • Κρυπτογράφηση δεδομένων κάρτας πληρωμής: Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη two-factor authentication, που θα προστατεύει τα δεδομένα από το να είναι προσβάσιμα σε μη εργαζόμενους. Αυτή η κρυπτογράφηση μπορεί να αποτρέψει την κλοπή ταυτότητας.
 • Φυσική Ασφάλεια Ξενοδοχείου: Αυτό το σημείο αναφέρεται στη διατήρηση όλου του εξοπλισμού δικτύωσης και των συστημάτων υπολογιστών ενημερωμένο και ασφαλές. Στην πράξη, σημαίνει όχι μόνο την αγορά του νέου εξοπλισμού αλλά και τη δημιουργία περιορισμένης πρόσβασης σε αυτόν για τρίτους.
 • Βιομετρία (Biometrics): Η τεχνολογία των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να βοηθήσει πολύ στις διαδικασίες εξουσιοδότησης, καθώς υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου ταυτότητας των χρηστών και όχι μόνο. Κατά κανόνα, τα πιο δημοφιλή βιομετρικά συστήματα καταγράφουν τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου και τα συγκρίνουν κάθε φορά, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξουσιοδότησης, προτού προσδώσουν πλήρη πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα.

Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τις βιομετρικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, δακτυλικά                    αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου, αμφιβληστροειδούς ή ίριδας. Εφαρμόζοντας τη μορφή εξουσιοδότησης βιομετρικών στοιχείων, μπορείτε να                        βελτιώσετε σημαντικά την κυβερνοασφάλεια του ξενοδοχείου και να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες σας και ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης                                      προστατεύονται πλήρως.

 • Εκπαίδευση: Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευθούν στην σημασία που έχει ο ενδελεχής έλεγχος όσον αφορά στην σωστή αποθήκευση δεδομένων. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί επίσης να λειτουργήσει προς τη μείωση των πιθανοτήτων επιθέσεων εκ των έσω, καθώς μόνο λίγοι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων.
 • Μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη τείχη προστασίας(firewalls), φίλτρων κυκλοφορίας και network monitoring για προστασία από κακόβουλο λογισμικό που υπάρχει στο διαδίκτυο.
 • Data Tracking: Οι βάσεις δεδομένων που είναι αποθηκευμένες σε διάφορα συστήματα απαιτούν παρακολούθηση. Μέσω αυτής της ιχνηλάτησης, ο υπεύθυνος συνεργάτης μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκονται τα δεδομένα, τις αλλαγές ή τις κινήσεις  που έχουν πραγματοποιηθεί.

Βελτίωση της κυβερνοασφάλειας – Προστατέψτε τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών και της εταιρείας

Σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις και τα αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των ξενοδοχείων, υπάρχουν 3 βασικά σημεία για τη δημιουργία της ολοκληρωμένης υποδομής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

 • Βρείτε την αποκλειστική ομάδα προγραμματιστών σας: Το πρώτο βήμα με το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κάθε εταιρεία είναι η πρόσληψη IT. Μια καλά δομημένη ομάδα προγραμματιστών πληροφορικής μπορεί να γίνει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας του ξενοδοχείου στο Διαδίκτυο. Οι ομάδες υποδομής πρέπει να παρακολουθούν πάντα τις πιο πρόσφατες τάσεις στην ασφάλεια, να χρησιμοποιούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στον κυβερνοχώρο και να συλλέγουν νέους τρόπους ανίχνευσης των αδύναμων σημείων του συστήματος και πώς μπορούν να επιλυθούν.
 • Να παραμένετε πάντα εστιασμένοι στη βελτίωση της ασφάλειας: Αντί να εξετάζετε προσεκτικά μόνο τα πρώτα στάδια της βελτίωσης της ασφάλειας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να παρακολουθείται μόνιμα. Επομένως, είναι άχρηστο να κάνετε κάποιες αλλαγές στις διαδικασίες ασφαλείας του ξενοδοχείου και να τις αποκλείσετε από τις προτεραιότητες στο μέλλον. Ωστόσο, οι οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν πολλαπλά σενάρια για να προσομοιώσουν τις πιθανές παραλλαγές κυβερνοεπιθέσεων για μάθηση και πρακτική. Επιπλέον, η σαφής κατανόηση των ευθυνών κάθε μέλους σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και τα σχέδια για το πώς να ενεργούν σε κρίσιμες καταστάσεις με τα μέλη της ομάδας και το κοινό, μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας ισχυρής στρατηγικής υπεράσπισης της ασφάλειας του Διαδικτύου του ξενοδοχείου.
 • Χρησιμοποιήστε τα αποτελεσματικά εργαλεία ασφαλείας: Οι έμπειροι ειδικοί πληροφορικής γνωρίζουν ότι κανένα από τα λογισμικά ασφαλείας, τα προγράμματα προστασίας από ιούς και άλλα εργαλεία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το σύστημα του ξενοδοχείου σας είναι 100% ασφαλές από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, οι μονάδες φιλοξενίας πρέπει ακόμη να εφαρμόσουν το πιο ενημερωμένο λογισμικό και υλικό για την ασφάλεια των δεδομένων τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει τη διαίρεση της διαδικασίας βελτίωσης της ασφάλειας του ξενοδοχείου στον κυβερνοχώρο σε 3 φάσεις: προετοιμασία και                    προστασία, υπεράσπιση και ανίχνευση, αντίδραση και αποκατάσταση. Εάν παραλειφθεί μία από αυτές τις φάσεις, η ασφάλεια του ξενοδοχείου σας                        μπορεί να γίνει ένα εύκολο σημείο εισόδου σε οποιονδήποτε hacker.

Τελικές σκέψεις

Συμπερασματικά, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε τις πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στη Φιλοξενία, και να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθούν. Ωστόσο, με ισχυρές λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία ασφαλείας, το ξενοδοχείο σας μπορεί να προετοιμαστεί για κάθε είδους απειλές hacking και να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία.